Inrichten van zakelijke interieurs

Hoe vaak verandert het interieur in uw kantoor? Niet zo heel vaak weten wij uit ervaring.
Kantoorinrichting is een apart vak. Het proces om een kantoor (opnieuw) in te richten bevat diverse onderwerpen en is moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn veel onderwerpen waar aan gedacht moet worden voordat er gestart gaat worden met een nieuwe kantoorinrichting. Maar hoe weet u nu hoe u een optimaal kantoorinterieur voor u werknemers creëert?

Advies en realisatie

Wij helpen u met advies, begeleiding en de realisatie van een optimaal kantoorinterieur. Trinity Interieur is een betrokken en ervaren partner met kennis van de diverse onderwerpen die deel uit maken van het proces naar een nieuw interieur, zoals bijvoorbeeld de juiste indeling van een kantoor, flexwerken, akoestiek en kabelmanagement. we kunnen het interieur ook voor u ontwerpen met een interieurarchitect.
Er is veel (wetenschappelijk) onderzoek naar de kwaliteit van de werkomgeving op het gebied van gebouwen, interieur en de werkplek en mensen. Wij volgen deze informatie nauwlettend. Deze informatie gebruiken we in ons advies aan u zodat u goede keuzes kunt maken voor een optimale kantoorinrichting die bij uw organisatie past.

Personeelskosten

We besteden 80% van onze tijd in een gebouw, met name in een kantoorgebouw. Personeelskosten, inclusief de salarissen en de uitkeringen, zijn goed voor ongeveer 90% van de operationele kosten. De productiviteit en de gezondheid van het personeel verdienen daarom de grootste aandacht van iedere organisatie.  Medewerkers zijn per slot van rekening hét grootste kapitaal van een onderneming. Het is hierbij belangrijk goed te kijken naar welke invloed een gebouw en het comfort ervan kan hebben op de medewerkers. Een investering die de productiviteit, motivatie en gezondheid van medewerkers bevordert, betaalt zich al snel terug.

Huisvestingskosten

Na personeelskosten is huisvesting de tweede belangrijkste kostenpost voor een organisatie. Huisvesting kan bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en de werktevredenheid van een organisatie maar het kan ook bijdragen aan het reduceren van de overall kosten. Het proces om naar een optimale werkomgeving te komen wordt ook wel organisatiegericht huisvesten genoemd. Dat geeft aan dat de inrichting van een kantoor meer is dan alleen het neerzetten van bureaus en stoelen. Zó, en nu aan het werk! Maar dat werkt letterlijk en figuurlijk niet. Als je een goede, toekomstgerichte werkomgeving wilt dan komt er veel meer bij kijken.

Grote stimulans voor de motivatie en productiviteit van werknemers

Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat de manier van inrichten zeer bepalend is voor de tevredenheid en productiviteit van werknemers. De tevredenheid en productiviteit van werknemers wordt onder andere bepaald door een goede indeling van de ruimte en een goed interieur-ontwerp. Voor het interieur-ontwerp worden aanbevelingen gegeven om onder meer gebruik te maken van:
  • natuurlijke materialen en kleuren
  • akoestische materialen
  • veel daglicht
Deze punten zijn voor ons een extra aansporing om een duurzame inrichting te stimuleren.
Het is immers niet alleen goed voor het milieu maar het zeker ook goed voor de mensen die in ruimte werken en verblijven!  
Projectinrichter-Trinity Interieur

Meer weten? bel ons voor een afspraak 0252 72 95 73

Gratis interieurscan! Wij geven u advies hoe uw kantoorinrichting verbeterd worden.

projectmeubilair-trinity interieur